Casal d’Estiu C.C Sarrià 2021 – Guaita que hem descobert!

Casal d'Estiu C.C Sarrià

La Greta i el Nico són dos investigadors que cerquen nous invents o transformen els que ja existeixen. Qui va inventar els videojocs o la càmera de fotos? Com era el primer telèfon? Si ho vols descobrir…i tens entre 3 i 12 anys vine al Casal d’Estiu C.C Sarrià !!!!

Calendari del Casal d’Estiu C.C Sarrià 2021

 • 1r Torn: 28 Juny – 2 Juliol
 • 2n Torn: 5-9 Juliol
 • 3r Torn: 12-16 Juliol
 • 4rt Torn: 19-23 Juliol
 • 5è Torn: 26-30 Juliol
 • 6è Torn: 1-3 Setembre
 • 7è Torn: 6-10 Setembre
NOTA IMPORTANT: L’empresa es reserva el dret d’anul·lar el/s torn/s en cas que no s’arribi al mínim d’inscripcions (18 infants). En aquest cas es procedirà a retornar íntegrament l’import del/s torn/s.

Distribució Horaria:

 • Servei d’Acollida Matinal ( Opcional): de 8.30 a 9.00h
 • Activitats de Matí ( Gimcanes, Jocs..): de 9.00 a 13.00h
 • Servei de Menjador: de 13.00 a 15.00h
 • Activitat de Tarda (Manualitat, Cine…) de 15.00 a 16.45h
 • Comiat: de 16.45 a 17.ooh

La programació inclou un matí de piscina i una activitat extra (dintre o fora del Centre Cívic), sempre que les indicacions marcades per les autoritats sanitàries respecte a la COVID-19 ho permetin.

Horaris i Preus Casal d’Estiu C.C Sarrià 2021

Opció A:

Jornada Completa amb menjador

Horari: 9.00 a 17.00h

Preu: 137,50€

Opció B:

Jornada Completa sense menjador

Horari: 9.00 a 13.00h i 15.00 a 17.00h

Preu: 88,35€

Els preus del 6è torn seran de 82,50€ (opció A) i 53,01€ (opció B).

Serveis Opcionals

Acollida Matinal Setmanal (5 dies)

Horari: 8.30 a 9.00h

Preu: 7,5€

Acollida Matinal Puntual

Horari: 8.30 a 9.00h

Preu: 3€/dia

Menjador Puntual

Horari: 13.00 a 15.00h

Preu: 10€/dia

Dates i modalitats d’inscripció

Aquest any, davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19, les inscripcions a totes les activitats es faran de manera telemàtica i no presencials.

MODALITAT D’INSCRIPCIONS PER CORREU ELECTRÒNIC

Dates: 26 d’abril al 11 de juny de 2021

Horari: de 9.30 a 14.30h (de dilluns a divendres).

Correu electrònic: safis@safissports.com

També es podran fer la Preinscripció a la web de la plataforma de l’Ajuntament de Barcelona a partir del 24 d’abril.

Sol·licitud d’Ajuts a les Families

 

Totes les famílies interessades i que compleixin els requisits, poden optar a la sol·licitud d’ajuts econòmics i de monitors de suport durant la campanya de vacances. Aquest tràmit es realitzarà de manera telemàtica.

Sol·licituds d’Ajuts Económics

El procés de sol·licitud d’ajuts econòmics es farà a través del web de l’ajuntament https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families

Dates de sol·licitud: Del 24 d’abril al 21 de maig

NOTA IMPORTANT: Les famílies interessades en sol·licitar l’ajut econòmic, caldrà que es posin en contacte amb l’entitat per realitzar la inscripció al casal (93 276 10 40 o safis@safissports.com)

El període de reclamacions d’ajuts econòmics s’establirà del 28 de Maig al 10 de Juny de 2021.

Sol·licitud Monitors de Suport

Dates de sol·licitud: Del 26 d’abril al 25 de maig

NOTA IMPORTANT: Les famílies interessades en sol·licitar el monitoratge de suport, caldrà que es posin en contacte amb l’entitat per tal d’acordar com realitzar el tràmit i formalitzar la inscripció (93 276 10 40 o safis@safissports.com)

Requisits per a la reserva de places

 • Omplir fitxa d’inscripció, signant l’autorització paterna, materna i/o del tutor legal de l’infant.
 • Adjuntar fotocopia del carnet de vacunacions actualitzat o certificat mèdic oficial, així com la targeta sanitària de l’infant (*)
 • Adjuntar declaració responsable degudament signada (**)
 • Abonar l’import del casal abans de finalitzar el període d’inscripcions.
 • Anotacions Importants

  (*) És requisit obligatori i imprescindible per tal de poder realitzar l’activitat de casal que s’adjuntin els documents sol·licitats anteriorment.

  (**) L’entitat facilitarà el model de declaració responsable, sempre i quan l’autoritat competent no determini una altra acció.

  (***) Les baixes justificades amb certificat mèdic, per malalties o accidents, presentades abans de l’inici del casal, tindran un abonament del 90%. Els casos excepcionals es valoraran individualment

  Finalitzat el període d’inscripcions (11-juny), només es cas de que restin places s’oferirà la possibilitat de poder ampliar torns de casal i/o noves incorporacions.

  Safis Sports